1
Chọn đối tượng thu
2
Chọn khoản nộp
3
Xác nhận thanh toán
4
Kết thúc
...
(nhập CMND/ID và nhấn để tìm thông tin. Nếu không thấy thì nhập đầy đủ họ tên)
Tiếp tục