Bootstrap Slider

Hình minh họa

1. Giới thiệu chung: - Cổng thanh toán trực tuyến www.payment.ueh.edu.vn được sử dụng đề người học thanh toán học phí và các khoản thu khác tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Các nội dung thanh toán được phân loại theo các nội dung khác nhau thông qua các cổng thanh toán sau: + Cổng 1: Dùng để thanh toán học phí đối với người học thuộc các khóa hệ đào tạo tín chỉ như sau: Đại học chính quy (các khoá tuyển sinh từ 2011), Đại học chính quy Chất lượng cao (các khoá tuyển sinh từ 2014), Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy, Cao học, Đại học hệ Vừa làm Vừa học.Sinh viên có thể ...