Hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản thu khác qua cổng thanh toán trực tuyến

1. Giới thiệu chung:

- Cổng thanh toán trực tuyến www.payment.ueh.edu.vn được sử dụng đề người học thanh toán học phí và các khoản thu khác tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Các nội dung thanh toán được phân loại theo các nội dung khác nhau thông qua các cổng thanh toán sau:

+ Cổng 1: Dùng để thanh toán học phí đối với người học thuộc các khóa hệ đào tạo tín chỉ như sau: Đại học chính quy (các khoá tuyển sinh từ 2011), Đại học chính quy Chất lượng cao (các khoá tuyển sinh từ 2014), Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy, Cao học, Đại học hệ Vừa làm Vừa học. Sinh viên có thể sử dụng chức năng liên kết thanh toán từ portal đăng ký học phần của các hệ đào tạo. 

+ Cổng 2: Dùng để thanh toán các nội dung sau:

* Học phí niên chế các hệ: Đại học chính quy (từ khóa 34 trở về trước), Đại học chính quy chất lượng cao (từ khóa 39 trở về trước), Đại học chính quy cử nhân tài năng ISB, Nghiên cứu sinh, Cao học ISB, Nghiên cứu sinh ISB.
          * Tiền tốt nghiệp các hệ đào tạo

+ Cổng 3: Thanh toán các khoản khác của người học tại UEH như: ôn thi, bổ túc kiến thức, lệ phí thi IC3, lệ phí thi sau đại học,......

- Cổng thanh toán trực tuyến tạo sự thuận tiện cho người học trong quá trình thanh toán học phí và các khoản phải nộp khác phí thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến;

- Có thể sử dụng thẻ ngân hàng (ATM, Visa, Master,...) của nhiều ngân hàng khác nhau để nộp học phí;

- Thanh toán học phí nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ;

- Phụ huynh, người thân có thể nộp học phí thay cho người học một cách dễ dàng, tiện lợi.

2. Hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản phải nộp khác qua cổng thanh toán trực tuyến (www.payment.ueh.edu.vn)

2.1. Hướng dẫn sử dụng Cổng 1: Đối với người học thuộc các khóa hệ theo chương trình đào tạo tín chỉ

2.2. Hướng dẫn sử dụng cổng 2: Thanh toán học phí niên chế và tiền tốt nghiệp các khoá hệ.

2.3. Hướng dẫn sử dụng cổng 3: Thanh toán các khoản thu khác

3. Tra cứu thông tin giao dịch: người học có thể sử dụng chức năng “Tra cứu giao dịch” để tra cứu các giao dịch đã thực hiện thông qua cổng thanh toán trực tuyến bằng Số phiếu/Mã SV/CMND/ID đã giao dịch.